Websitemize hoşgeldiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Sosyal Medyada Biz

0328 400 00 01Sorularınız için bizi arayın

- ONLINE RANDEVU - - LABORATUAR SONUÇLARI -

MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ

Uluslararası Standartlarda güvenilir bir sağlık hizmeti vermek ve bu hizmetin sürekliliğini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Bölgemizde en kaliteli sağlık hizmetini veren referans hastane olmak.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

 Kalite uygulamaları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak

 Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek

 Sistemi sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek

 Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğin yakalanmasına çalışmak

 Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek

 Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek

 Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

 Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek

 Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamalar gerçekleştirmek

 Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlayarak iş tatminini göz önünde bulundurmak

TIBBİ BİRİMLERİMİZ